Comitè organitzador

Ana Andres
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. UPC. Espanya.

Jordi Bofill
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. UPC. Espanya.

Enric Carrera
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. UPC. Espanya.

José Juan de Felipe
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. UPC. Espanya.

Luis Jiménez
Observatori de Sostenibilidad a Espanya. OSE. Espanya.

Bàrbara Sureda
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. UPC. Espanya.

Luz Stella Velásquez
Universitat Nacional de Colòmbia. Colòmbia.