Contacte

Secretaria Tècnica

Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)
“La CUP”, Campus Nord UPC
C/Jordi Girona, 1-3.
08034 Barcelona, Espanya

Tel:       +34 93 405 46 96
E-mail:  icsmm09@cimne.upc.edu
Fax:      +34 93 205 83 47
Web:     http://icsmm09.upc.edu

El lliurament de resums i articles, així com la inscripció per a poder assistir
al congrés han de ser realitzades electrònicament a través de:
http://icsmm09.upc.edu

Únicament s’admet una ponència per cada inscripció realitzada.