Dates

Data límit de recepció de resums: 23 Abril 2009

Data resposta acceptació: 15 Maig 2009

Nova! Data límit de recepció de ponències: 16 Juliol 2009

Dates Congrés: 5 i 6 de Novembre 2009
 

Com a mínim un dels autores de la ponència ha de realitzar la inscripció abans del 16 de juliol del 2009, per a poder garantir que la ponència sigui inclosa en els proceedings del congrés.

El comitè organitzador pot decidir el format en el qual les comunicacions seran presentades (pòster/paper).