Mesurant, Modelitzant i Avaluant la Sostenibilitat

Els reptes globals als quals ha de plantar cara la humanitat, ja siguin socials, econòmics o ambientals, posen de manifest la necessitat d'adoptar un nou model de desenvolupament més just i equitatiu, que avanci cap a una societat sostenible. Aquesta transició precisarà de potents metodologies i eines de mesura, modelització i avaluació que ajudin a la presa de decisions tant a escala global com local.

El II Congrés Internacional de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat - ICSMM 2009 pretén ser, de nou, el lloc de trobada de les persones, organitzacions i institucions interessades en el desenvolupament sostenible i, particularment, en la seva mesura, modelització i avaluació.

Organitzat per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Observatori de la Sostenibilitat a Espanya (OSE), el ICSMM 2009 es celebrarà els dies 5 i 6 de novembre de 2009 a la ciutat de Terrassa (situada a uns 35 km de Barcelona).