Instruccions per als autors

El lliurament de resums i articles, així com la inscripció per a poder assistir al congrés han de ser realitzades electrònicament a través de la web http://icsmm09.upc.edu

Lliurament del Resum i de l'Article complert

  • Un resum d'una pàgina (300 paraules aproximadament) amb les principals característiques del treball abans del 23 d'Abril de 2009.

  • La versió final del resum de la ponència, que serà inclosa en el Llibre de resums i l'article complert, que serà editat en CD-ROM, hauran de ser lliurats abans del 16 de Juliol, 2009.

Las plantilles pel resum i per l'article complert ja estan disponibles. Un cop registrat podrà modificar la informació i afegir/modificar els arxius de resum i article accedint a la seva fitxa personal amb el seu nom i la seva contrasenya, amb lo qual evitarà la duplicació de registres. Abans d'enviar els arxius, els ha de traslladar a format .pdf. El sistema no accepta altre tipus d'arxius.

Li preguem que tingui en compte que l'acceptació dels articles per a la seva presentació està condicionada a rebre la versió final del resum i l'article complert, en format adequat per a la seva publicació, així com el pagament de la inscripció de l'autor de contacte (que ha de ser qui presenti l'article), abans del 16 de juliol del 2009. Solament es permetrà una presentació per autor.

No dubti en contactar amb la secretaria del Congrés ( icsmm09@cimne.upc.edu ) per resoldre qualsevol dubte o aclariment.

Plantilles de resum i article complet

Presentacions orals

Cada autor disposarà de 20 min per a la seva presentació: 15 min. per exposar el treball i 5 min. per preguntes