Presentaci贸

La humanitat s'enfronta avui en dia a una gran quantitat de reptes socials, ambientals, demogràfics, econòmics, etc., la majoria d'ells globals. La crisi financera, també global, ha evidenciat encara més aquests desequilibris. La base d'aquests conflictes es troba en el caduc model de desenvolupament del nord, el qual necessita imperiosament una evolució cap al paradigma sostenibilista.

La transició cap a una societat sostenible precisarà, entre moltes d’altres coses, de potents metodologies i eines que permetin avaluar i mesurar des d'una visió sistèmica i integradora, i de forma objectiva, tant la realitat com la pertinença de les accions, programes, projectes i polítiques de desenvolupament humà. També precisarà de metodologies i eines de modelització que ajudin a la presa de decisions, ja sigui a escala global com local, així com a la determinació dels factors, actors i accions crítiques dels diferents models de desenvolupament.

Després de la gran acollida que va tenir la primera edició del Congrés a l'any 2006, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Observatori de la Sostenibilitat a Espanya, tornen a organitzar una segona edició d'aquest esdeveniment en un format més ampli que permetrà la concurrència d'un major nombre de ponències, experiències rellevants, així com d'espais per al debat i la reflexió.

El II Congrés Internacional de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat - ICSMM 2009 pretén ser, de nou, el lloc de trobada de les persones, organitzacions i institucions interessades en el desenvolupament sostenible i, particularment, en la seva mesura, modelització i avaluació.

El ICSMM 2009 es celebrarà els dies 5 i 6 de novembre de 2009 a la ciutat de Terrassa (situada a uns 35 km de Barcelona).