Publicacions del congrés

Es farà la publicació dels resums del congrés en un llibre i de les ponències complertes en un CD. Aquesta publicació tindrà un ISBN.

A més ens complau comunica'ls que la revista electrònica Revista Internacional de Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme editada per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (e-ISSN: 1988-0928), seleccionarà les 15 millors ponències del congrés, les quals seran publicades al número 4 de la revista (2009).


Revista Internacional de Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme

Publicacions seleccionades